Ahad, 19 Jun 2011

Ungku Aziz, minda dan sekularisasi


Salaam,

Saya terpanggil untuk menulis sedikit komentar berkenaan tulisan Dato' Johan Jaaffar tentang Prof. Diraja Ungku Aziz atau lebih senang dikenali sebagai Pak Ungku. Dalam tulisan tersebut saya amat tertarik dengan peng'itirafan Johan Jaaffar ke atas Pak Ungku:
Not surprisingly, too, it was Ungku Aziz who made the word minda (mind) part of the Malay lexicon. No other Malay literary creation explains the Malay mind better than the pantun. For more than 700 years of its existence as part of the Malay oral tradition, the pantun has always been the manifestation of the genius of Malay creativity and a storehouse of the Malay mind.
Tesis ini bukanlah sesuatu yang asing kerana Dr. Lim Kee Hui juga telah membuktikan hujah tersebut dalam tesis PhD Universität Hamburg beliau "Budi as the Malay Mind: A Philosophical Study of Malay Ways of Reasoning and Emotion in Peribahasa".

Apa yang menarik perhatian saya ialah kenyataan bahawa Pak Ungku merupakan ilmuan yang bertanggungjawab memasukkan perkataan "minda" yang amat pasti telah dicedok daripada perkataan Inggeris mind ke dalam korpus Bahasa Melayu seterusnya digunakan secara meluas dalam lapangan ilmu masyarakat kita.

Amat menarik untuk dikaji dan difahami apa motif sebenar yang telah membuatkan Pak Ungku bertindak memasukkan perkataan "minda" - sesuatu yang asing dalam Bahasa Melayu, seterusnya turut sama mempengaruhi Pandangan Alam Islam masyarakat Melayu kerana jikalau kita kaji secara rambang penggunaan perkataan "minda" jauh lebih popular - baik dalam lapangan ilmiah mahupun bukan ilmiah - berbanding perkataan yang lebih intim dan tepat dengan Pandangan Alam Islam dan disalah tafsir oleh mereka yang keliru sebagai satu perkataan yang bersifat "archaic" dan "antiquated", iaitu "akal", atau lebih tepat secara etimologi Bahasa 'Arab-nya - 'aql.

Sudah pasti penggunaan perkataan "minda" secara meluas samada secara khusus dalam erti kata sebagai satu konsep teknikal sesebuah lapangan ilmu atau sekadar secara longgar bagi merujuk kepada persoalan "pemikiran", telah sedikit sebanyak menenggelamkan peranan dan kedudukan perkataan "akal" dalam wacana ilmiah zaman ini khususnya dalam perbahasa ilmu jiwa (psikologi) yang sememangnya sarat dengan faham-faham ilmu jiwa Barat baik Freud, Jung atau Adler dan tidak lupa juga kini bidang ilmu sains neuro (neuroscience) yang semakin mendapat tempat untuk menjadi penafsir tentang fakulti pemikiran insan. 


Tidak lupa juga kesan limpahan daripada penggunaan kata dasar asing sebegini telah menerbitkan dan mengukuhkan lagi hujah "minda tertawan" yang sering kali menjadi kritikan oleh Prof. Syed Husein Alatas seperti yang beliau jelaskan dalam The Myth of Lazy Natives: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism (1977) dan paling sengit dalam radd beliau ke atas buku Revolusi Mental (1973) melalui karya Siapa yang Salah: Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu (1974) dimana dalam kritikan-kritikan tersebut, Prof. Alatas memperlihatkan kita akan kebobrokan pemikiran pemikir Melayu pada waktu itu yang meneruskan lagi hujah-hujah yang sering didendangkan oleh penjajah terdahulu seperti Stamford Raffles dan lain-lain. Sudah tentu semua ini tidak akan berhasil tanpa wujud-nya kata-kata dasar yang asing bagi melatari hujah-hujah tersebut seterusnya cuba diangkat menjadi satu hakikat sejarah dan masani berkenaan orang Melayu. Arus pemikiran ini akhirnya mencambahkan suasana 'ilmiyyah (intellectual atmosphere) yang menjurus kepada penerbitan dasar-dasar pincang, sekular yang mungkin Pak Ungku sendiri mempunyai "saham intelektual" di dalamnya (paling jelas buku Revolusi Mental itu sendiri.)* 

Walaupun mahaguru 'ilm al-kalam Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas tidak menjelaskan perihal mind dengan jelas dalam adikarya beliau Islam & Secularism (1978) tetapi beliau telah menerangkan dengan jelas kekeliruan yang timbul dalam sistem pemikiran Barat berhubung dengan pendua-an (dualism) yang timbul dalam teologi Kristian berkenaan kedudukan intellectus dan ratio yang telah mencapai kemuncak melalui penyatuaan Thomistik (Thomistic Synthesis) hasil arus deras faham Aristotelianisme pada abad ke-13 masihi oleh pemikir besar Katolik, St. Thomas Aquinas. Seperti yang kita tahu, dengan meresap masuk faham Aristotelianisme ke dalam teologi Katolik, ianya telah membuka ruang sekularisasi yang maha dahsyat seperti yang terakam dalam pelbagai peristiwa getir dalam sejarah 'aqliyyah tamaddun Barat khusus pada era yang mereka sendiri gelarkan Zaman Gelap (Dark Ages) dan Zaman Pertengahan (Middle Ages). (Sila rujuk bab ke-3, "Secular-Secularization-Secularism" dalam adikarya Prof. Al-Attas, Islam & Secularism )

Mungkin bagi orang kebanyakkan, polemik samada perkataan "minda" itu salah atau benar bukanlah sesuatu yang perlu mereka renungkan sedalam mungkin tetapi buat para insan yang mengerti kepentingan memelihara konsep dasar dalam Pandangan Alam Islam, ianya wajar diberi perhatian yang serius kerana Prof. Al-Attas telah menjelaskan dengan panjang lebar dalam ucaptama beliau di Persidangan Antarabangsa Ulung Pendidikan Kaum Muslimin di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1977 akan jalinan mesra konsep-konsep dasar seperti 'aql, adab, 'ilm, nutq etc. bagi men-tajdid-kan kembali faham pendidikan dalam Islam yang telah dirobek oleh faham sekularisme saban hari ini.

Perkara ini membuatkan saya terpanggil untuk melontarkan soalan, khususnya kepada diri saya dan insan-insan yang yang sedang menggeluti mawdu' pemikiran Prof. Al-Attas bahawa apakah Pak Ungku, samada beliau sedar ataupun tidak, merupakan salah satu agen sekularisasi di Tanah Melayu ini?

Persoalan ini boleh saja berpotensi untuk dijadikan tesis PhD agar kita dapat fahami asal usul seperti apa yang Prof. Al-Attas acap kali tekankan masalah "kekeliruan dan kesalah-fahaman ilmu" (confusion and error in knowledge) seterusnya melahirkan masalah kehilangan adab yang akhirnya menimbulkan kitaran ganas kejahilan yang sampai kini masih membelenggu kaum Muslimin.

Pak Ungku bukan ilmuan kecil. Sumbangan beliau bukan sedikit malah cukup bermakna buat rakyat Malaysia khususnya orang Melayu seperti contoh dengan pembentukkan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tabung Haji dan ANGKASA. Sudah pasti juga banyak dasar negara  kita ini pernah mendapat sentuhan dasar daripada buah fikiran beliau. Tetapi apakah tidak mustahil beliau yang secara umumnya diketahui amat intim dengan pemikiran Barat, tanpa sedar ataupun tidak, telah membuat kesilapan dalam perkara-perkara asasi khusus berkaitan dengan Pandangan Alam Islam?

Saya tiada jawapan yang menyeluruh tetapi jikalau kita kaji tulisan Johan Jaffar di atas juga dengan membaca beberapa temu bual yang terdapat di sini, sini dan sini, bagi pembaca yang sudah biasa dengan kerangka pemikiran Prof. Al-Attas pasti mampu menilai secara kritis berhubung dengan "jalur" dan "cara-gaya" pemikiran Pak Ungku yang berbau ke-Barat-an dan sekular (dalam erti kata ta'rif yang Prof. Al-Attas jelaskan panjang lebar dalam Islam & Secularism).

Saya fikir sudah sampai masanya kita kaji pemikiran Pak Ungku secara kritis untuk memahami sumbangan beliau samada baik atau buruk agar dapat kita ketemui apakah tajuk penulisan saya ini masih perlu diakhiri dengan tanda soal ataupun noktah.

Saya alu-alukan sebarang komen 'ilmiyyah dalam usaha untuk menjelaskan kekaburan yang wujud dalam mawdu' ini.

Wallahu'alam.


Nota tambahan

*Untuk memahami latar hujah ini, sila rujuk karya Prof. Alparslan Acikgenc dalam Islamic Science: Towards a Definition(1996) berkaitan scientific conceptual scheme juga makalah beliau "The Environmental Context for the Advancement of Sciences", Islamic Studies edisi 39 (2000)


Baca juga komentar tentang ucaptama Prof. Al-Attas bertajuk "Some Reflections on the Philosophical Aspects of Iqbal's Thought" yang mengkritik beberapa ketidak-cermatan Allama Iqbal dan golongan yang keliru akan pemikiran Allama Iqbal yang sebenar.


Juga rujuk kupasan Zainal Abidin Baqir tentang kritikan Prof. Fazlur Rahman dan Prof. Al-Attas terhadap gagasan "Reconstruction" Iqbal dalam makalah beliau "Iqbal's Method of Reconstruction"


Semua rujukan ini membuka vista baru untuk memahami polemik Ungku Aziz di atas.

Kemas kini, 21 Mac 2013

Seperti dijelaskan Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam syarahan Saturday Night Lecture bertarikh 24 November 2012, perkataan "mind" boleh dan lebih tepat di sandarkan kepada perkataan "zihin" (dhihn - ذهن) yang telah saban hari digunakan oleh para ʿulamāʾ Melayu dalam banyak karya-karya mereka khusus dalam kitab kitab kuning yang diajar di pondok-pondok. 

Dalam Tāj al-ʿArūs min Jawāhīr al-Qāmūs karangan Shaykh Murtaḍā al-Zabīdī (terkenal dengan kitab Itḥāf al-Sādah al-Muttaqīn bi-sharḥ Iḥyāʼ ʻUlūm al-Dīn syarah ke atas magnum opus Imām al-Ghazālī), - dhihn boleh diertikan sebagai kefahaman (al-fahmu) dan juga aqal (al-ʿaql). Ianya dijelaskan sebagai satu fakulti (quwwah) yang wujud dalam diri insan yang berfungsi untuk mencerap ilmu (iktisābi'l-ʿulūm) juga merangkumi dan berfungsi sebagai saluran zahir dan batin (tashmalu al-ḥawās al-ẓāhīrah wa'l-bāṭinah- ya'ni indera zahir (external senses) dan indera batin (internal senses). 

Indera zahir yang lima (al-ḥawās al-khamsah/al-ḥiss al-khārij) terdiri daripada deria sentuh, pendengaran, penglihatan, bau dan rasa. Indera batin seperti ‘sensus communis’ (al-ḥiss al-mushtarak), kuasa penggambaran (al-quwwah al-khayāliyyah), kuasa pertimbangan (al-quwwah al-waḥmiyyah), kuasa peringatan (al-quwwah al-ḥāfiẓah), kuasa cita-reka (al-quwwah al-mutakhayyilah atau al-mufakkirah).


Kekuatannya adalah berupa satu kecerdasan (al-dhakāʾ) dan kemampuan untuk merumuskan faham (conceptualizing - taṣawwur) terhadap sesuatu benda/perkara yang terpamer padanya (mā yaridu ʿalayhā)  dan kemampuannya untuk membanding-beda (discernment - al-faṭanah).

Untuk huraian yang lebih terpadu lagi autoritatif, rujuk karya Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam Prolegomena to The Metaphysics of Islām dalam bab Nature of Man and Psychology of Human Soul.

Tiada ulasan: