Isnin, 22 Jun 2009

Rangkaian Ruba'iyat: Siri 1


Siri Sastera DBP Bil. 5

Rangkaian Ruba'iyat


oleh

Naguib Al-Attas


Di terbitkan oleh:
Dewan Bahasa dan Pustaka
Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu
Kuala Lumpur
1959

______________________________________________________________________________________KEPADA PARA PENYAIR

Bangunalah! kalam, kau kuda Pahlawan
Galakkan debu `tempuran seni Bahasa;
Tempikkan suaramu dilapangan Puisi -
Dan petik lagammu dari taman Fantasi______________________________________________________________________________________


KATA PENGENALAN

Dengan Nama Allah Yang Amat Pemurah
Lagi Amat PengasehanBuku gubahan yang kechil ini mengandongi isi yang besar, ia-itu menutorkan beberapa fikiran dan perasaan dari kesedaran hamba akan Tuhan-nya
menerusi pemandangan batin dan dzauq pehak rohani sa-bagaimana terdapat pada dalil ahli2 tasawwuf yang tinggi.


Fikiran2 dan perasaan itu di-hidangkan oleh pengarang-nya dalam bentok sa-jenis karangan berangkap yang belum 'umum di-kenal dalam bahasa Melayu ia-lah jenis susunan sha'er yang di-sebut ruba'i(satu-nya ruba'iyyah dan banyak-nya ruba'iyyat) pada istilah puisi bahasa Farsi. Sha'er ruba'i Farsi ada mempunyai ka'edah sukata, timbangan dan pertentangan
bunyi yang tersendiri saperti yang di-terangkan oleh pengarang dalam pendahuluan-nya. Yang demikian tiada sama dengan sukata, timbangan dan pertentangan bunyi dalam bahasa Melayu, sunggoh pun bilangan kerat2-nya tiap2 sa-rangkap itu empat2 juga. Bahkan perkataan ruba'i itu sendiri telah di-ambil oleh orang Farsi dari bahasa 'Arab dengan pengertian "empat baris", "empat rusok" atau "empat penjuru".


Dalam bahasa Inggeris sha'er ruba'i yang mashhor ia-lah terjemahan dari ruba'i bangsa Farsi gubahan 'Umar Khayyam (mati-nya tahun 526H/1132M). Terjemahan itu telah di-perbuat dan di-terbitkan oleh Edward Fitzgerald dalam tahun 1859, dan sampai sekarang maseh di-kira tinggi nilai-nya dalam kesusasteraan Inggeris oleh sebab indah bahasa-nya, chantek kias 'ibarat-nya, dan luhor fikiran yang menjadi isi-nya, serta elok timbangan irama dan pertentangan bunyi-nya menurut sa-chara ruba'i Farsi, walau pun dengan bahasa Inggeris.

Rangkap2 ruba'i Melayu yang kita perkenalkan di-sini harus-lah satengah2-nya akan di-dapati oleh kebanyakan pembacha barangkali samar2 atau kurang terang maksud2 yang di-perkatakan-nya. Kerana bahasa dan kata2-nya banyak tentang yang terpotong2 oleh sebab hendak memelihara sukatan dan timbangan pada irama rangkap-nya.
Tetapi bagaimana pun, di-harap buku ini akan jadi pembukan jalan bagi membawa masok ka-dalam bahasa Melayu satu jenis lagi daripada karangansha'er, serta berisikan unsor2 fikiran berlainan daripada yang orang Melayu biasa sa-lama ini. Wa's-salam.Z. 'A. B. A.Bahagian Pengajian Melayu,
University Malaya, Singapura.
23hb. Rajab, 1377-12hb. February, 1958.


3 ulasan:

Faridzul Nasaruddin berkata...

Salam alaik akhi..
Kaifhal?
Nta ke Penang yer 27 hb nie?

Rausyanfikir berkata...

Wassalam.
Sihat walafiat.
Ye ana ada nanti. Jumpa di sana!

firusfansuri berkata...

Salam, anta ada Rubai al-Attas ya? Kalau ada buleh minta pinjam nnt.