Isnin, 27 April 2015

Ḥuqūq al-ʿIbād vs. Insan Promethean: Satu tanggapan awal terhadap landasan berfikir "Sisters In Islam" dan golongan yang seumpama dengannya

Oleh Wan Fayhsal 

Saya masih memikirkan banyak perkara – khusus yang tersirat, berhubung muʿāmalah (engagement) saya dengan kumpulan Sisters In Islam pada 25hb Apil 2015, dalam forum  “Kebangkitan Islamisme dan Demokrasi” yang mereka anjur bertempat di Hotel Concorde, Jalan Sultan Ismail, KL.

Seperti biasa dicelah-celah perbahasan panjang lebar berkenaan Islamisme (atau political Islam, harakah Islamiyah) antara persoalan yang sering dibangkitkan ialah mengenai kewajipan berhijab untuk wanita.

Saya cuba letakkan diri saya dalam situasi mereka. Mengapa mereka membantah, membentak dan seperti “rebellious” terhadap tuntutan ini?

Secara zahir mereka berhujah bahawa hijab itu tiada dalil dalam Qurʾān berkenaannya (samalah juga dengan sejumlah masalah yang lain seperti kewajipan menegakkan kerajaan dan pemerintahan Islam) tapi mereka masih belum faham (mungkin) perintah dan istilah “menutup aurat” seperti dalam ayat 31 dalam surah al-Nūr. Kita juga maklum pelbagai lagi hadīth aḥkām (legal rulings) berhubung aurat yang mungkin mereka tidak fahami lagi.

Bila saya renung, saya teringat saya juga ada kisah peribadi tentang menutup aurat.

Sebagai pemain ragbi sewaktu di universiti (ni sebelum masuk Jemaah Islam Kampus), saya selalu pakai “short rugby” yang sangat pendek – atas lutut dan ketat. Itu memang sifat “short rugby” sebab ianya “contact sport” maka kena “fit to the thigh”.

Jadi saya selalulah berulang pergi dan balik dari padang ke hostel dengan seluar pendek yang ketat. Bila saya pergi ke café, saya selau nampak poster kempen tutup aurat yang Rakan Masjid UTP tampal di merata tempat.

Entahlah lama-lama bila hati saya tertarik ke masjid sebab suka dengar ceramah Ustaz Rahmat Abu Seman yang merupakan Imam II Masjid al-Nūr UTP yang bagi saya lain daripada yang selalu saya dengar tentang Islām (ada banyak asbab lain macam mana hidayah sampai kepada saya).

Lebih kurang setahun kemudian saya dengan rela hati memakai “thigh lycra” dan “knee guard” dengan “short rugby” untuk memenuhi kegiatan dan hobi sukan saya mewakili UTP dalam sukan ragbi. Kesedaran saya untuk menutup aurat bukan selepas masuk Jemaah Islam Kampus tetapi sebelum itu (kalau tak, takkan mereka bawa saya ke tamrin perkaderan bukan?).

Apa sebenarnya yang mencetuskan kesedaran dan mendorong saya dengan rela hati untuk menutup aurat?

Bila saya muhasabah balik kini dengan sedikit ilmu dan kefahaman Islām yang lebih mantap daripada sebelumnya, saya sedar pilihan saya itu bukan kerana saya takut dan rasa dipaksa dengan hukum Fiqh, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu…

Sebenarnya saya baru sedar bila saya muhasabah bahawa sebelum saya menutup aurat, saya sebenarnya telah menutup MARUAH dulu atau dalam kata asal Arabnya:  MURŪʾAH.

Apakah itu “murūʾah”?  Dari segi bahasa ianya daripada kata akar “marʾun” (person).

Dari segi istilah, Imām al-Mawārdī dalam karyanya yang masyhur – Adāb al-Dunyā wa’l-Dīn (Adab of Living and Religion) mentaʿrifkannya sebagai:


“Menjaga hal keadaan (murāʿat al-aḥwāl) atau akhlak yang paling utama sehingga tidak kelihatan pada diri seseorang sesuatu yang buruk atau hina dan tidak mengikuti sesuatu yang dipandang jelek akan sifat yang selayaknya untuk insan (lā yatawjjahu ilayha dhammun bi-istiḥqāq)”

Ringkasnya dalam bahasa Melayu “keperibudian” atau “keperibadian” atau bahasa Inggeris-nya “(hu)manhood” [marah pula feminis kalau tak leta “hu-], “gallantry” dan “sense of honour”.

Imām al-Mawārdī juga menjelaskan murūʾah sebagai perhiasan (ornament) kepada insan.

Ianya juga berkait rapat dengan soal ḥayāʾ (malu) yang kita semua tahu daripada ḥadīth Nabī (saw) sebahagian daripada iman.

Inilah pada hemat saya maqṣad (tujuan) sebenar arahan daripada Allah SWT dan Rasul-Nya dalam memerintah kita untuk menutup aurat. Yang mana hijab, jilbab untuk wanita itu merupakan satu kemestian yang perlu dipenuhi untuk menyempurnakan tuntutan tersebut.

Kalau begitu, maka kita kena tahu bagaimana sebenarnya kita dapat memberi kefahaman yang betul dalam menjemput mereka (bukan ‘pontificate’) untuk menutup dan menyempurnakan murūʾah terlebih dahulu sebelum mengajak untuk menutup aurat melalui berjilbab dan berhijab.

Hanya dengan cara ini kita dapat elak fenomena nifāq sharʿī seperti sesetengah wanita di Iran yang memakai “chador” tetapi bila jejak pada bumi asing terus tanggalkan.

Makanya sebarang kritikan berhubung hukum-hakam ke atas golongan Muslim yang berfikiran liberal adalah tidak mujarab dan “make sense” kepada pemikiran beragama (religious logic) mereka.

Kita tahu usaha untuk menerangkan hal ini tidak mudah. Ada halangan-halangan berbentuk epistemik malah juga ontologik yang telah menyelaputi (scaffolded) pemikiran atau lebih tepat pandangan alam kumpulan seperti Sisters in Islam dan yang sepesen dengannya.

HAMBA

Kami di CASIS di ajar oleh Prof. SM Naquib Al-Attas dan para anak muridnya untuk sentiasa merungkai keteraturan tersirat (implicate order) juga menggali keluar berhala-berhala konsep (excavating conceptual idols) yang tertanam dalam pemikiran mereka yang ganjil (shādh) dalam menanggapi dan mengamali Islām khusus Sharīʿah.

Kemahiran ini digarap oleh guru kami Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud dalam mata kuliah yang beliau ajar iatu “Worldview and Epistemic Framework.”

Saya cuba amati secara mendalam setiap persoalan dan pertanyaan yang dibangkitkan ahli Sisters In Islam dan para penyokong mereka dan saya sedar bahawa pandangan alam Islam mereka itu berdiri atas asas yang berbeda dengan pandangan alam Islam sejati ahl al-Sunnah dalam bab ontologik – iaitu tempat, kedudukan dan hubungan antara diri mereka sebagai insan dengan Tuhan.

Pendek kata asas dan logik beragama mereka didasari dan dibingkai kepada faham “human rights” yang bersifat Promethean.

Human rights” kita tahu tapi apa itu Promethean?

Promethean adalah sifat yang diambil sempena mitos Yunani yang masyhur berhubung insan separa tuhan (demigod) bernama Prometheus yang telah mencuri api yang disembunyikan Zeus (tuhan terhebat Yunani kuno).

Setelah ditangkap beliau dihukum dengan diikat pada batu dan limpanya dipatuk oleh Helang Kaukasia kemudian pada sebelah malanya ianya tumbuh semula, kemudian dipatuk lagi pada sebelah pagi sehinggalah satu hari Hercules selamatkannya.

Sarjana dan pemikir Islam seperti Seyyed Hosein Nasr dan Al-Attas merujuk istilah “Promethean Man” (insan Promethean) sebagai manusia yang mencabar keteraturan dan autoriti Tuhan. Manusia yang memberontak ke atas segala ketetapan dan hak yang telah termaktub ke atas setiap insan dari Nabi Adam sampai kiamat. Dan cara-gaya dan kefahaman ini amat menular di kalangan orang Barat.

Persoalannya di sini apakah hak itu yang tidak difahami oleh orang Barat yang sekular dan Muslim yang berfikrah liberal dan moderat?

Jawapannya ialah, “Hak Sebagai Hamba-Nya” atau dalam istilah Arab-Islaminya: Ḥuqūq al-ʿIbād.

Perasan tak ada semacam satu tanāquḍ (percanggahan) dan oxymoron dalam faham dan konsep “Hak Sebagai Hamba-Nya”?

Sejak bila seorang hamba itu memiliki HAK?! Bukankah seorang hamba itu tidak memiliki apa-apa dalam jalan perhambaan (serfdom)?

Ya, ada hak untuk seorang hamba Allah: hak dan tanggungjawab untuk membayar hutang dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT ke atas segala ketetapan yang Allah SWT telah berikan kepada setiap hamba-Nya: yang baik dan buruk (khayrun wa sharrun), yang manis dan yang pahit (ḥulwun wa murrun)

Harus diingat, istilah hak dalam Islām tidak sekadar “rights” tapi juga berserta tanggungjawab (responsibilities) – sesuatu yang tidak wujud dalam wacana “rights” di Barat kerana sifat individualisme yang amat tebal sudah menenggelamkan perihal “duties” yang hanya wujud dalam perhubungan antara dua atau lebih pihak.

Ada sarjana yang guna istilah “karāmah al-insāniyah” (human dignity) tapi ini tidak menggambarkan status ontologik yang paling asas dalam Islām berhubung insan vis-à-vis Tuhan yang lebih tepat dalam konsep “haq al-ʿabd” (rights and duties of bondsmen).

Maka fahamilah kita bahawa Sisters In Islam dan yang sepesen dengannya itu berdiri atas wacana Human Rights yang sempit lagi Promethean, yang lahir daripada rahim sekularisasi pengalaman beragama Barat yang menatijahkan faham positivisme, individualisme dan kebebasan yang tidak berpandukan wahyu.

PENTINGNYA AL-ATTAS

Padanlah saya faham golongan Sisters In Islam ini tidak mampu menerima teguran dan nasihat daripada golongan yang dilihat mereka sebagai authoritarian, bengis dan “holier than thou” yang mereka anggap wujud dalam semua insan yang bergelar ulama’.

Sebab so-called ʿUlama’ ini sering “pontificate” iaitu memaksa-maksa (imposing) sesuatu hukum tanpa mendidik – ya’ni dengan menunjukkan di mana silapnya asas berfikir dan kerangka epistemik golongan ini sebelum membalas dengan segala jenis dalil dan hukum sharaʿ.

Alhamdulillah saya boleh faham mengapa ramai kaum Muslimin di zaman moden ini terperangkap tanpa sedar dan sedar ke dalam ranah ini kerana itu adalah semangat zaman ini (zeitgeist) atau apa yang Al-Attas jelaskan sebagai “sekularisasi sebagai satu rencana falsafah”.

Dan ubat untuk penyakit ini tiada lain ialah pendidikan atau lebih tepat dalam istilah Al-Attas: taʿdīb, iaitu:

“satu gerak usaha untuk menanamkan dalam diri insan akan kemampuan untuk pengenal pastian (recognition) dan pengiktirafan (acknowledgement) “kedudukan setiap sesuatu” dalam aturan mawjud (creation) yang akan menatijahkan pengenal pastian dan pengiktirafan akan kedudukan Tuhan dalam kedudukan, darajat, dan keteraturan bagi setiap yang mawjud dan wujud (in the order of creation and existence).”

Dan ubat untuk Sisters In Islam dan kita semua selaku insan yang senantiasa lupa akan hakikat perhambaan kita ialah dengan memahami sampai lumat risalah Al-Attas bertajuk “Islām: Faham Agama dan Asas Akhlaq” (atau dalam B Inggeris – Islām: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality).

Dalam risalah ini huraian yang amat-amat dahsyat lagi bermakna berhubung makna “Agama” (al-Dīn) yang Al-Attas telah sharahkan dan bina satu sistem berfikir yang amat ampuh yang mana ditekankan oleh Al-Attas asas agama kita sebagai seorang Muslim ialah “KEBERHUTANGAN” (yang diambil daripada makna al-Dayn berkongsi akar dengan al-Dīn) kepada Pencipta kita.

Bila kita faham mengapa Islām itu agama yang berdiri atas faham “keberhutangan” maka menjadi seorang Muslim itu – seperti ulas Al-Attas, adalah satu penyerahan (aslama – yang terbitkan kata pelakunya iaitu istilah “Muslim”) dan bagi mereka yang mampu menyerahkan dengan penuh ikhlas dan redha mencapai tahap “Muʿmin” yang merupakan kata pelaku kepada akar kata āmana yakni membawa maksud “mencapai keamanan dan selamat” (peace and safety).

Sepanjang saya baca, dan kaji sekian banyak kitab dan buku yang menerangkan berkenaan Islam, tiada pernah saya jumpa satu huraian yang mendalam, yang sistematik dan yang amat menusuk aqal seperti mana Al-Attas telah jelaskan dalam risalahnya yang mahsyur itu yang juga dijadikan bab penting dalam karya agung beliau yang awal iaitu “Islām and Secularism” (1978).


Kalaulah golongan Muslim modenis dan liberal faham asas aqidah dan pandangan alam ini – yakni makna al-Dīn, Islām, Muslim, Muʾmin dan banyak lagi kata kunci yang menayangkan peri makna Pandangan Alam Islām yang tulen tanpa diselaputi faham sekularisme –  maka nescaya kita dapat betulkan kekeliruan dan kesalah fahaman yang mereka telah berpaut pada dahan rapuh Promethean Man yang menjadi asas kepada faham Human Rights yang membentuk wacana mereka.Ahad, 26 April 2015

Berdialog Dengan Gereja


Manuskrip Masʾalah fī al-Kanāʾis karangan Ibn Taimiyyah

Salam semua. Saja nak berkongsi lagi tentang apa yang tersirat di Taman Medan. Saya teringat warisan khazanah keilmuan kita (terima kasih para guru di CASIS kerana bimbing saya dengan turāth Islāmī) berhubung persoalan mengawal selia (regulate) pembinaan gereja dalam wilayah kekuasaan kaum Muslimin.

Tajuk di atas itu bukan pinjam tajuk buku YB Dr Mujahid Yusuf Rawa. Sebenarnya tajuk dekat atas itu adalah "free translation" ke atas tajuk risalah ringkas Shaykh al-Islām al-Ḥanābilah Ibn Taimiyyah bertajuk "Maṣʾalah fī al-Kanāʾis" (Questions pertaining to the Churches) yang berkisar tentang persoalan yang menjadi tanda tanya penguasa Mamluk di Mesir berkenaan gereja-gereja lama dan yang baru ingin dibina oleh kristian Qibti (Coptics). 

Mereka dulu tak macam sekarang sebagai citizen (muwāṭin) sebaliknya mereka adalah denizen atau lebih tepat ahl al-dhimmah (the protected ones). 

Ibn Taimiyyah ada jelaskan dalam muqaddimah risalah tersebut:
"Jikalau pembukaan gereja-gereja lama itu menimbulkan ketidak senangan dalam hati (taghayyur al-qulūb) kaum Muslimin seluruhnya yang akan menimbulkan perbalahan (ḥuṣūl al-fitnah wa'l-firqah) antara mereka (sesama Muslim dan Kristian); juga ketidak senangan di antara ulama', orang Ṣalīḥ dan para tentera dan penguasa (ʿumūm'l-Jund al-Muslimīn wa'l-wulāt al-ʾumūr) kerana ianya menzahirkan tanda-tanda keagamaan yang bermaksud kekufuran (li-ajli iẓhār shaʿāʾir al-kufr) dan kalau mana mereka menzahirkan kebanggaan dan kegembiraan (ʿizzihim wa farḥihim) yang mana jikalau semua ini akhirnya menjadikan mereka [kaum Muslimin] itu menyatakan dukacita mereka kepada Allah kerana golongan yang bertanggungjawab mengizinkan dan membantu kepada [pembukaan gereja itu], maka adakah sesiapa wajib memberi nasihat kepada penguasa untuk menyelia masalah ini? Apakah cara yang terbaik?" 
Kemudian hujjah pertama Ibn Taimiyyah ialah: 
"al-radd ʿalā daʿwā an al-Muslimīn ẓalimūhum bi-ighlāq kanāʾisihim
(Bangkangan ke atas golongan yang mendakwa kaum Muslimin telah menzalimi kaum Kristian kerana menutup gereja mereka).
Ringkasnya keseluruhan risalah itu ialah satu sokongan ilmiah dan moral oleh Ibn Taimiyyah ke atas penguasa Mamluk untuk mengawal selia dan menghadkan pembukaan gereja-gereja baru di Mesir khususnya di kawasan di mana kaum Muslimin tidak selesa dengannya. 

See? penduduk Taman Medan bukanlah kumpulan pertama yang timbulkan rasa sebegini. Nun dah banyak kali dah hatta di tempat asal Kristian Ortodoks Mesir itu pun kaum Muslimin dah berhadapan dengannya. 

Sudah tentu konteks tak sama tapi SEMANGAT itu tetap kekal: ʿIzzah al-Islām yaʿlū wa lā yuʿlā ʿalayhi

Ini bukan bermakna kita perlu menzalimi golongan Kristian cuma kita kena mengurus keperluan gereja mereka mengikut dasar dan lunas Shariʿah bukan seperti HESI yang YB Elizabeth Wong cakap itu. 

P/S: Boleh tak rakan-rakan PAS, ISMA, HALUAN, IKRAM tolong sampaikan kepada Dato' Menteri Besar YB Azmin Ali, Sister Wardina dan yang sefikrah dengannya? Mari sama-sama kita belajar sejarah tashrīʿ al-Islām 
smile emoticon

Khamis, 23 April 2015

Salib, Penjajahan dan Perluasan Wilayah Pengaruh


Gambar menunjukkan Christopher Columbus membawa dan memasakkan tanda Salib di tanah yang baru mereka sampai di mana ianya digunakan sebagai alasan untuk tindakan mereka menekan dan menindas penduduk asal yang pada awalnya menyambut mereka dengan penuh hormat - macam cerita propaganda Pocahontas Disney


oleh Wan Fayhsal 

1. Saya masih rasa panas dengan komen tohor Melayu apologetik, juga terhadap media liberal-sekularisasi yang memperleceh penduduk Taman Medan berhubung tanda salib.

2. "Bodoh betul penduduk Taman Medan! Yang takut salib hanya Vampire!" Itulah yang dilagu-lagukan dalam laman media sosial dan media massa liberal-sekularisasi.

3. Mari sini saya nak ajar sejarah. Salib (cross) bukan kayu tunggu berbentuk "t" semata-mata. Ianya simbol kepada pensaliban (crucifixion atau kata almarhum Ahmad Deedat - "cruxifiction") Nabi Isa alayhissalam (peace be upon him). Kita umat Islam wajib beriman bahawa hal itu tidak berlaku dan beri'tiqad terhadapnya boleh jatuh kufur.

4. Jadi kalau orang kampung, orang awam dikalangan umat Islam rasa tidak selesa kerana cetek ilmu, kerana tidak kosmopolitan macam Wardina, mereka bercakap beralaskan sentimen ini. Maafkanlah mereka kalau mereka itu rendah tahap toleransi dan kefahaman budaya tapi janganlah sampai menghina kata mereka itu persis Vampire.

5. Tapi itu hal kecil saja. Ada hal lagi besar. Tahukah kalian bagaimana sesuatu penjajahan diabsahkan (legitimized) oleh penjajah Barat khusus dari Eropah lama? Apa yang dilakukan oleh Christopher Columbus, Cortes, Albuquerque ketika mereka "discover" (menjumpai) so-called "the New World" (Dunia Baru) yang dihuni oleh "wild men, savages, and heathens" (orang liar yang tak ada agama dan tamadun, yang rendah dan bakal masuk neraka) di Carribean, di West Indies, Latin Amerika, di India, di Australia dan Tanah Melayu?

Para "Conquistadores" ini akan membawa dan memasakkan:


(1) Bendera Imperial diraja 
(2) Tanda Salib

6. Bendera itu kita faham tapi kenapa Salib??!! Ada apa dengan SALIB dan PENJAJAHAN??!

7. Jawapannya ialah, untuk penjajah Barat ini merampas tanah dan wilayah penduduk asal sesebuah wilayah yang kononnya baru dijumpa/diteroka (discovered) dan untuk menghalalkan tindakan mereka membunuh kaum peribumi sehingga hampir pupus seperti kaum Mayan, kaum Cherokee, mereka perlu dapatkan "sijil" atau "warta" daripada Pope yang dinamakan "papal bull". 

8. Maknanya tindakan mereka di kawasan itu walaupun kejam adalah SAH dan HALAL di sisi undang-undang imperial juga GEREJA (The Church) yang berpusat di Vatican. Bacalah sejarah yang ditulis sejarawan terkenal seperi Howard Zinn dalam "A People's History of the United States of America" akan kalian tahu betapa kejam dan jahatnya para Conquistadores ini menggunakan Agama Kristian sebagai asas pengabsahan (legitimacy) untuk EXTERMINATE kaum asal, peribumi khusus di Latin Amerika, Carribean, dan Amerika Utara. Wanita yang dirogol, bayi yang dibunuh dan dicucuk menggunakan bayonet seperti sate, dan segala macam kekejaman demi kekayaan dunia untuk Empire dan Vatican. 

9. Tanda salib bukan sebarang tanda. Ianya ada konotasi perluasan kuasa yang telah membunuh jutaan manusia yang mereka anggap sebagai "savages' (tidak bertamadun) dan menghalalkan segala rampasan kekayaan hasil bumi "the New World" yang setelah dicucuk tanda salib pada tanahnya, seperti dibaptiskan (baptized) maka ianya sudah menjadi milik Gereja dan boleh diperlakukan apa saja. 

Ini sejarah ringkas. Ada banyak lagi yang boleh saya cungkil dan bongkar tapi cukup sekadar ini. 

Sekarang mari kita fikir, apakah pembukaan gereja-gereja haram yang diceritakan Helen Ang di seantero Asia ini satu tindakan "innocent" atau mereka golongan Evangelikal sedang meniru modus operandi lama para Conquistadores yang bersekongkol dengan raja-raja dan Pope dahulu?

Symbolism is not only graphical, from it emanates influence to claim intellectual and spiritual space of certain geographical location.

Kita tidak pernah memusuhi golongan dan penganut Kristian yang tahu tempat mereka dalam sesebuah masyarakat khusus dalam masyarakat Islam dan Tanah Melayu. Malah kita raikan akhlaq mereka yang kadang kala jauh lebih baik daripada Melayu dan Muslim yang tak sedar diri.

Tapi ingatlah wahai Melayu Liberal celup, bukan semua Melayu dan Muslim bodoh. Kamu sudah melampaui batas dalam menghina bangsa dan umat kamu sendiri yang punya rasa diri yang tinggi terhadap kedaulatan agamanya. Mereka mungkin salah dalam bertindak tapi janganlah kamu wahai Melayu Liberal yang dangkal untuk merendah-rendahkan dan menjadi alat perkakas golongan Liberal-Sekular yang terang-terang memusuhi Islam dan mahu mencorak semula negara ini menjadi negara yang Islam hanyalah "milik peribadi".

Hendak rosakkan tanaman, racunilah akarnya; Hendak rosakkan bangsa, racunkanlah SEJARAHNYA.

Jumaat, 10 April 2015

Geopolitik, Kedaulatan dan POTALaluan perdagangan - Selat Melaka - penting buat LNG (Liquified Natural Gas) yang merupakan sumber tenaga utama ekonomi Asia Timur. Ancaman pengganas dan geopolitik adalah lumrah. Sumber gambar asal: EIA


oleh Wan Fayhsal

1. Saya menyambut baik RUU Pencegahan Keganasan (The Prevention of Terrorism Act -POTA) yang dibahaskan dan diluluskan dalam Parlimen semalam.

2. Dalam keadaan Malaysia tersepit di tengah-tengah kancah pengepungan (containment) Tanah Besar China oleh Amerika Syarikat dan sekutunya, ancaman keganasan tulen atau jadi-jadian (artificial) boleh berlaku dengan mudah.

3. Malaysia berada dalam ruang pengaruh Paksi AS (US Pivot).

4. Ancaman Globalisasi NATO di rantau ini boleh mencetus api keganasan samada berbentuk tulen atau jadi-jadian.

5. Selat Melaka - laluan laut perhubungan (Sea Lane of Communication - SLOC) terpenting Asia Timur dan bakal dijadikan Laluan Sutera Maritim (Maritime Silk Road) China - adalah "chokepoint" yang masih tidak dicabul mana-mana doktrin keselamatan seperti Selat Hormuz dengan Doktrin Carter. Ini bakal berubah kalau mana berlaku peningkatan tekanan (escalation) dan perubahan bentuk pertahanan (defense posture).

6. Dalam keadaan sebegini, Malaysia berpotensi jadi seperti Ukraine sebagai sebuah negara pembentengan (buffer state) sebelum peperangan besar-besaran antara kuasa besar dunia.

7. Malaysia juga bakal terdedah dengan ancaman peperangan tidak sekata (asymmetrical warfare) yang datang dalam bentuk Lebanonization (diambil daripada pengalaman pahit krisis keagamaan di Lubnan) yang dicucuh bara perkauman dan agama.

8. Ketika sesi pertemuan dengan DS Zahid Hamidi dan Majlis Perundingan Melayu (MPM) saya secara peribadi telah menyampaikan beberapa pemerhatian ringkas ini khusus berhubung ancaman gerakan destabilisasi melalui saluran demokrasi seperti Revolusi Warna (Colour Revolution).

9. Saya juga telah menulis tahun lalu dalam NST berhubung persediaan negara dalam 3S - Safety, Security dan Sovereignty:http://dev.nst.com.my/node/6583?m=1

10. Saya telah menghurai secara ringkas dalam beberapa siri ceramah dan wawancara akan senario ini dan hubungannya dengan politik domestik dan geopolitik serantau:

(a) MH17 and Geopolitics of Malaysia: http://youtu.be/CyafHP29_U0

(b) Cabaran Geopolitik ke atas Institusi Kesultanan Melayu abad ke-21:http://youtu.be/kC0f0wub2gc

(c) "Malaysia 2015": Cabaran Geopolitik Serantau dan Kedaulatan Negara:
http://youtu.be/tx3xsmfLC0M


Ahad, 29 Mac 2015

Wawancara MOBTV.MY - "1MDB: Menyelamatkan Aset"

Alhamdulillah saya telah diwawancarakan dalam satu forum ringkas anjuran Malaysian Observer TV (MobTV.my) berhubung penulisan saya sebelum ini berkenaan 1MDB. 

Di sini saya telah menghujahkan secara sedikit teknikal dan saya juga mengutarakan satu penyelesaian baru yang lebih realistik untuk selamatkan aset Edra Energy. 

Di jemput untuk tonton penerangan saya melalui capaian ini: http://www.mobtv.my/talkshow-6873.html

Ahad, 15 Mac 2015

Krisis 1MDB: Diagnosis, Prognosis dan Cara Merawatnya


“Ya Allah, aku pohon perlindungan-Mu daripada beban hutang (ghalabat al-dayn), kekerasan musuh (ghalabat al-ʿaduw) dan kejian musuh-musuh (shamātah al-aʿdāʾ) ”
-Doa Nabī Muḥammad dalam hadīth yang diriwayatkan oleh Imām al-Nasāʾī


oleh Wan Ahmad Fayhsal

Jikalau kita seorang petugas yang diberi amanah untuk mengurus kemalangan jalan raya apakah tindakan yang patut dibuat sebaik saja kita tiba di tempat kejadian?

Kita lihat pemandu kenderaan tersebut sedang mengerang kesakitan, badannya penuh luka juga berlumuran darah.

Adakah kita ketika itu akan terus membuat soal siasat kepada si pemandu yang terlantar sakit? Ataupun kita sibuk mengambil gambar kenderaan yang sudah terbalik dan rosak?

Sudah tentu akal dan fitrah sebagai seorang manusia,kita akan terus membantu si pemandu tersebut. Selamatkan dulu nyawanya sebelum membuat kerja-kerja yang bersangkut paut dengan kemalangan.

Ini adalah satu analogi yang sering digunakan Tun Dr Mahathir dalam berhadapan dengan krisis yang melibatkan Negara khususnya soal kedaulatan.

Saban hari ahli politik daripada parti pembangkang serta media-media pro pembangkang dan perniagaan seperti The Edge, Malaysiakini and The Malaysian Insider telah melondehkan krisis hutang 1MDB secara “politically charged”.

Niat mereka hanya satu: jatuhkan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib dan juga UMNO/Barisan Nasional. Full stop.

Di sudut yang lain pula terdapat golongan yang menyokong 1MDB seolah-olah dibutakan kerana yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah Presiden UMNO cum Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ini juga satu tindakan yang tidak cerdik kerana percubaan menutup bangkai gajah menggunakan permaidani mewah.

Kedua-dua sifat melulu ini punya niat dan tujuan yang sama tiada lain tidak bukan demi kelangsungan politik masing-masing. Full stop.

Lebih malang adakah kedua-dua pembangkang dan penyokong telah benar-benar faham dimensi permasalahan dan krisis 1MDB kepada Negara melangkaui sentimen politik kepartian yang menebal dan dalam usaha untuk menjatuhkan Dato’ Seri Najib, UMNO dan BN?

Lebih penting, apakah kesemua pihak yang mengkritik dan menyokong ini sudah rumuskan JALAN KELUAR dan PENYELESAIAN kepada krisis 1MDB?

Ya, 1MDB, seperti mana seorang yang ditimpa kemalangan, harus diselamatkan.

Sama seperti anak haram yang telah dilahirkan, kita tidak boleh memaksa bayi tersebut merangkak masuk ke dalam janin ibunya atau lebih teruk dibiarkan mati dan dibunuh.

Kita harus benar-benar jelas disini bahawa yang teramat mustahak yang perlu dilakukan oleh pihak berwajib baik kerajaan, parti politik kedua belah pihak ialah mencari penyelesaian yang mujarab.

Ini kerana baik yang menentang atau yang menyokong, keputusan akhirnya hanya SATU: 1MDB akan GAGAL dan GAGALNYA 1MDB ini boleh membuka Kotak Pandora sehingga berjangkit kepada kedaulatan tanah air.

Episod salah-menyalahkan boleh dibuat kemudian. Tujuan dan keutamaan utama ialah menyelematkan 1MDB sebagai sebuah syarikat pelaburan Negara.

Bila kita sebut nak selamatkan 1MDB ianya khusus kepada SYARIKAT khususnya ASETNYA, BUKAN individu yang telah dipertanggungjawab untuk mengurus 1MDB yang mana kita semua tahu kini telah GAGAL. Semua ahli lembaga penasihat, lembaga pengarah, juga pengurusan kanan perlu dipertanggungjawabkan dalam kadar masing-masing kerana telah cuai, culas dan yang juga boleh dianggap sebagai satu jenayah yang serius! 


Dilema dalam krisis 1MDB

Dalam usaha untuk mengurus krisis 1MDB kita terpaksa berhadapan dengan apa yang diistilahkan dalam Bahasa Inggeris sebagai keadaan “Catch-22” atau “damn if you do, damn if you don’t” atau peribahasa Melayu: "ditelan mati emak, diluah mati bapak". Pendek kata apa juat keputusan yang dibuat, kesannya dihujung jalan macam mana sekalipun 1MBD akan jatuh dan gagal.

Kalau kita sedar dan arif akan hal ini juga ikhlas dalam menyelesaikan masalah tanpa perlu mengusung beban biawak hidup politik kepartian yang gemar mengkritik tapi amat cetek dalam memberi penyelesaian, kita patut tukar cara kita pandang atau ‘situational assessment’ kita daripada samada (1) mengkritik habis-habisan demi laba politik, (2) sokong habis-habisan sampai nampak sangat cuba menipu kepada (3) pengurusan krisis dan kegagalan (crisis and failure management).

1MDB perlu diselesaikan (resolve) dalam apa jua sekalipun kerana ianya sudah dibawa masuk ke dalam parlimen dan juga kabinet. Suka atau tidak Dato’ Seri Najib akan terconteng arang dimukanya dan ianya akan menggugat kedudukan beliau selaku Menteri Kewangan juga sebagai Perdana Menteri.

Kita ketepikan dulu soal ini dan tumpu kepada masalah sebenar 1MDB: Hutang dan Aset yang tidak mampu menampung beban hutang.

Diagnosis

Maksud “Diagnosis”: Asal kata daripada gabungan dua perkataan Yunani, ‘dia’ [membedakan] + ‘gignōskein’ [tahu] – “satu pengenal pastian yang dibuat ke atas tanda-tanda yang dizahirkan oleh pesakit berkenaan penyakit yang dihidapinya”.

Sudah banyak yang ditulis berkenaan diagnosis ke atas 1MDB. Kita ambil yang paling-paling jelas dan zahir seterusnya kita letak dulu hal-hal yang bersifat ‘hanky-panky’ di belakang, seperti isu ‘parking’ duit di Cayman; upah bayaran yang luar biasa kepada Goldman Sachs etc.

Ini demi memudahkan pengenal pastian masalah terdesak dan focus kepada cara menyelamatkannya (lagipun hal sebegini perlukan seperti yang Tun Mahathir jelaskan – “forensic audit”).  

Apakah diagnosis yang tepat buat krisis 1MDB?

(1)  Masalah beban hutang yang tidak dapat diselenggara dengan baik sesuai dengan pelan pembiayaan yang telah dibuat dengan peminjam (creditor).’

(2)  Ketiadaan sumber pendapatan (revenue stream) yang dapat menunjukkan syarikat tersebut masih “sihat” seterusnya mengisyaratkan  kemampuannya untuk melunaskan hutang seperti yang telah dijadualkan.

Dalam keadaan yang parah ini banyak pengkritik 1MDB mengatakan pihak pengurusan 1MDB sekadar “shuffling papers” yakni sekadar mempercantikkan nilai pada buku akaun dengan menilai semula (revaluation) nilai aset-aset yang dimiliki syarikat sesuai dengan perubahan kewangan dan ekonomi semasa.

Sudah tentu dalam keadaan sebegini bilamana 1MDB tak berupaya mengurus hutangnya, paling teruk ialah akan terdedah kepada “insolvency” seterusnya kepada “fire sale” iaitu penjualan aset-aset syarikat yang dilanda masalah aliran tunai (cash flow) pada harga yang jauh lebih rendah daripada nilai sebenar untuk mengurus dan membayar hutang syarikat kepada pihak pemberi hutang.


Prognosis

Maksud “Prognosis”: asal kata gabungan dua kata Yunani, ‘pro’ [sebelum] dan ‘gignōskein’ [tahu] – “satu ramalan dan kemungkinan yang bakal berlaku ke atas pesakit yang menghidapi penyakit.”
Kita ada dua pilihan penting berkenaan 1MBD:

(1)  Selamatkan dengan memastikan beban hutangnya dapat dilangsaikan dalam satu tempoh seterusnya aset-aset penting seperti tanah dan loji janakuasa masih berada di tangan kerajaan.
(2)  Biarnya gagal yakni dengan kegagalan membayar hutang (event of default) yang mana kehilangan aset-aset tersebut ke tangan pihak-pihak tertentu yang membahayakan kepada kedaulatan negara.

Kita semua tahu ahli politik pembangkang seperti Tony Pua dan Rafizi Ramli sudah dalam mode menyerang 1MDB habis-habisan. Dan pilihan mereka sudah pasti berkenaan pilihan (2) yang mana kesan berantainya ialah menjatuhkan Dato’ Seri Najib dan juga UMNO/BN. 


Pendek kata mereka setakat ini mahu “score political points” semata-mata dan lebih malang cara mereka yakni ahli politik Pakatan Rakyat mengurus krisis ini akan menjerumuskan negara ke dalam perangkap terancang yang jauh lebih besar dan berbahaya kepada negara daripada apa yang dilakukan oleh 1MDB! Ini jelas menunjukkan Rafizi tidak memahami masalah dan penyelesaian buat 1MDB kerana kejahilan geopolitik. Sumber: The Malaysian Insider

Tidaklah aneh apatah lagi menghairankan kerana politik di Malaysia adalah politik vendetta (dendam) yang mana cara mereka melihat sesuatu masalah dan isu amat-amat sempit dan jangka pendek.

Ya, di sini saya ingin jelaskan betapa sebenarnya prognosis untuk tidak menyelematkan 1MDB adalah jauh lebih BERBAHAYA berbanding menyelematkannya.

Langkah Kementerian Kewangan untuk mengeluarkan bantuan kredit (credit facility) adalah satu langkah yang tepat untuk 1MDB bernafas. Ini adalah bagi mengelakkan 1MDB daripada berhadapan pengulangan situasi "default" dan kemungkinan "foreclosure" iaitu pengambil alihan dan penyitaan aset kerana tidak mampu melunaskan hutang.

Kenapa kita tak mahu 1MDB berhadapan dengan foreclosure? Ini kerana ianya melibatkan ASET yang penting iaitu tanah Sungai Besi Tun Razak Exchange (TRX) dan loji janakuasa yang ada dalam Edra Energy, anak syarikat 1MDB yang dalam perancangan untuk diampungkan Tawaran Awam Awal (Initial Public Offering - IPO) dan disenaraikan dalam Bursa Saham.

YB Tony Pua dan Rafizi juga sekian ramai pengkritik 1MDB tidak sedar jikalau 1MDB dibiarkan gagal dalam erti kata membiarkannya berhadapan dengan foreclosure, ancaman yang sedang menunggu ke atas negara kita iaitu ancaman “Dana Burung Bangkai” atau dikenali dalam istilah geopolitk-ekonominya sebagai “VULTURE FUND”.

Apa itu “Vulture Fund”?

“Vulture Fund” (singkatannya VF) adalah satu institusi dana yang mengambil kesempatan ke atas mana-mana pinjaman (securities) yang dalam keadaan tidak bermaya (distressed)  kerana ketidak mampuan si peminjam untuk mengurus dan membayar hutang.

Ianya dinisbahkan kepada “vulture” iaitu sejenis burung pemakan bangkai kerana sifat institusi dana ini yang menanti dengan sabar menunggu masa mana-mana pelaburan dan hutangnya yang bakal menjadi “bangkai” untuk dibeli.

VF membelinya berserta hutang-hutangnya (termasuk asas dan riba/bunga [principal and interest]) dengan harga yang murah (baca: bailout – yakni pampasan untuk menyelematkan syarikat atau pelaburan yang hampir gagal) kemudian menjadikan mereka sebagai peminjamg yang baru yang mengenakan semula  ke atas pemilik asal kadar bayaran hutang dengan harga yang lebih tinggi berserta riba/bunga/faedah.

Ringkasnya VF ini mengambil alih tugas pemberi hutang asal dengan menjadi seperti "Ah Long".

Sudahlah tak mampu bayar hutang asal yang sudah bertapuk-tapuk, ditambah pula dengan  kadar bunga yang semakin bertambah, bila hutang tersebut dilangsaikan oleh pihak lain yang mengenakan kadar bunga yang lebih tinggi.

Bak kata pepatah Melayu: “sudah jatuh ditimpa tangga”.

1MDB dan Ancaman Geopolitik “Vulture Fund”

Adakah ancaman VF ini sesuatu yang dibuat-buat dan sekadar ingin menakut-nakutkan rakyat jelata yang mungkin keluh-kesah dan risau wang simpanan mereka bakal digunakan untuk membayar hutang 1MDB?

Untuk kita fahami perkara ini elok kita kaji apa yang berlaku ke atas negara Amerika Latin yang pernah menghadapi kegawatan ekonomi pada sekitar tahun 2001-2002 iaitu Argentina.

VF telah membeli hutang Argentina dengan jumlah berbilion US dollar pada saat negara itu benar-benar dalam kegawatan ekonomi serta lumpuh politik. Argentina ketika itu tiada pilihan lain kecuali untuk gagalkan saja hutangnya (default). 
Demonstrasi jalanan terhadap tekanan "Vulture Funds" yang mencengkam dan mengambil kesempatan atas kesengsaraan rakyat Argentina.


Kebanyakan pemberi hutang kepada Argentina telah bersedia untuk menilai semula kadar beban hutang Argentina yang telah membantu memulihkan semula ekonominya akan tetapi para VF masih tidak berganjak dan memeras Argentina untuk membayar kesemua hutangnya itu dengan tambahan nilai bunga dan juga penalti kerana lambat melangsaikannya dalam tempoh yang dipersetujui.

Tahun lalu mahkamah di New York melalui Hakimnya Thomas Griesa telah membuat keputusan yang memihak kepada VF yang berpengkalan di Amerika Syarikat dengan cara menghalang Argentina daripada melangsaikan hutang kepada pemberi hutang yang lain selagi mana hutang-hutang Argentina kepada VF tidak dilangsaikan. 

Gagalnya Argentina membuat demikian maka Argentina akan sekali lagi jatuh ke lembah kegagalan membayar hutang (default) yang akan beri kesan yang besar kepada ekonomi dan politik negaranya.Sedangkan dalam jangka masa daripada tahun 2005 dan 2010, Argentina telah pun berunding dengan pemberi hutang yang lain dan berjaya mencapai keputusan untuk menstrukturkan nilai hutang (debt restructuring) Argentina dengan kadar yang lebih rendah. 

Sudah tentu dalam jangka masa ini, para VF yang telah membeli hutang Argentina tidak turut serta dan masih bertegas ianya dibayar dengan kadar nilai yang sama tanpa ada sebarang pengurangan, malah ditambah pula dengan kadar penalti kerana lambat bayar.

Walaupun Argentina telah membuat rayuan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) untuk didengarkan kes mahkamah antara kerajaan Argentina dan VF berhubung sikap dan sifat campur tangan mahkamah di US  yang mana dilihat sebagai satu usaha mencabar kedaulatannya.

Namun demikian, kerajaan AmerikaSyarikat seperti yang telah dikeluarkan kenyataan rasmi oleh US State Department kepada agensi berita Reuters telah menolak ICJ sebagai wahana untuk kes ini didengarkan dan menggesa kerajaan Argentina menguruskan hal ini dengan VF seperti yang telah digariskan oleh mahkamah di New York.

Argentina hanyalah satu kes VF. Ada banyak lagi seperti di negara-negara Afrika seperti Congo dan Zambia.

Ini belum kita cerita bagaimana satu lagi modus operandi yang lebih kompleks dan boleh menjerat negara-negara yang dilanda masalah ekonomi dan hutang negara (sovereign debt) melalui pelan yang dipanggil “Brady Bonds” (Bon Brady – diambil sempena nama Nicholas Brady, setiausaha Perbendaharaan US zaman Presiden George Bush).

Melalui Brady Bonds hutang bank-bank negara yang bermasalah ini – kebanyakannya daripada negara-negara Latin Amerika juga, telah ditukar (securitized) menjadi “bon” iaitu akujanji hutang berasaskan US Dollar dan mendapat cagaran daripada kerajaan Amerika Syarikat yang boleh “dijual” kepada pasaran. 

Sudah tentu dengan nilai US Dollar dan cagaran daripada Washington ianya amat menarik para pelabur yang sememangnya mahu melanggani bon yang stabil dan berisiko rendah – seperti yang kita maklum hampir semua negara dalam dunia melanggani bon yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Amerika Syarikat (US Treasury Bills atau dikenali sebagai ‘T-Bills’).

Maka dengan adanya pembeli Brady Bonds yang berkualiti ini, maka negara-negara yang dilanda masalah hutang akan dapat melangsaikan hutangnya dengan lebih cepat hasil daripada jualan Brady Bonds.

Caveat Emptor! Tapi Awas! Ianya bukan percuma (no free lunch!) untuk menerima pakej Brady Bonds ini. Ianya diberikan syarat-syarat yang bersifat mengubah dasar ekonomi negara atau lebih dikenali dalam Bahasa Inggeris sebagai ‘Structural Adjustment Program’ (SAP) yang akan dikenakan oleh Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) yang mana SAP ini selalunya dibuat untuk memudahkan syarikat-syarikat multinasional gergasi mendapat akses pasaran (market access) dengan lebih mudah khususnya melibatkan sumber alam yang terdapat pada negara berhutang itu terutamanya minyak.

Pendek kata negara atau entiti negara yang memikul hutang yang besar seperti 1MDB yang memiliki aset yang kritikal seperti tanah dan loji janakuasa akan terdedah kepada ancama ‘Penjajahan Ekonomi Bentuk Baru’ (Neo-Economic Imperialism) yang boleh hadir dalam bentuk VF atau program penstrukturan hutang yang lebih besar yang ditaja oleh institusi antarabangsa dan kerajaan Amerika seperti ‘Brady Bonds’.

Ancaman VF itu lebih jelas dan boleh berlaku ke atas 1MDB kalau kita, seperti dijelaskan tadi memilih untuk TIDAK MENYELAMATKAN dan membiarkan 1MDB gagal.

Mungkin ada yang bertanya dan musykil: apa bukti atau tanda-tanda akan berlaku campur tangan asing ke dalam hutang 1MDB?

Ada EMPAT kejadian (events) yang anomaly (luar biasa) yang nampak tidak berkait tapi kemungkinan besar ada: (1) laporan media tersohor Amerika New York Times berkenaan Jho Low, (2) permainan Golf antara Presiden Obama dan Dato’ Seri Najib di Hawaii, sehari sebelum cuti Krismas 2014, (3) pembukaan pejabat kajian Bank Dunia (World Bank) di Malaysia dan (4) penerimaan Malaysia ke dalam Majlis Kesalamatan PBB (UN Security Council).

Kalau anda masih ingat, tahun lalu tidak pernah selama ini akhbar tersohor The New York Times telah menulis dan menerjemahkan satu pendedahan eksklusif berhubung Jho Low dan hubungannya dengan keluarga Dato’ Seri Najib. Malah paling pelik terdapat terjemahan makalah tersebut dalam bentuk rumusan ke dalam Bahasa Melayu! Gambar yang diambil daripada laman The New York Times yang ditulis dalam Bahasa Melayu.


Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Pertama kali. 

Jelas pendedahan itu disasarkan kepada khalayak yang memahami Bahasa Melayu, tidak lain tidak bukan rakyat Malaysia.


Apakah motif yang mungkin dapat kita kesan disebalik pendedahan ini?

Mungkinkah kerajaan Amerika Syarikat hanya mengeluarkan sedikit amaran awal bahawa mereka sebenarnya tahu lebih banyak tentang Jho Low dan jejak-jejak wang (money trail) yang saban hari diperkatakan oleh media perniagaan The Edge?

Begitu juga dengan kejadian unik di mana Presiden Amerika Syarikat bermain golf dengan Perdana Menteri kita. Adakah ianya bersifat “courtesy call” iaitu Presiden Obama menjemput Dato’ Seri Najib  atau ianya bersifat “summon” iaitu dengan menyeru beliau hadir bagi membincangkan hal yang penting lagi mustahak?

Kehadiran dan pembukaan pejabat kajian Bank Dunia di negara kita juga satu tanda tanya yang besar. Ianya boleh dianggap sesuatu yang agak bertentangan dengan dasar tegas yang dipegang oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir berhubung institusi kewangan global seperti IMF dan World Bank. Lagipun di kawasan Asia Pasifik ini yang mengawal selia urusan pembangunan dan institusi kewangan rantau ialah Bank Pembangunan Asia (ADB) yang diketuai oleh Jepun yang mana ADB ini direka mirip dengan struktur dan peranan Bank Dunia. 

Penerimaan Malaysia ke dalam UN Security Council (UNSC) juga patut jadi tanda tanya. Kenapa dan siapa yang mengundi kita dikalangan negara-negara yang mengundi dalam PBB itu? Bagaimana kita dapat undian sebanyak 187 daripada 192 pengundian? Adakah terdapat "tangan-tangan ghaib" yang membuka laluan dan menyuruh negara-negara laing yang kita sendiri tidak tahu, untuk mengundi dan memenangkan Malaysia dalam UNSC? Apakah yang kita perlu berikan sebagai balasan? 


Ini kita tak ambil kira dua nahas misteri yang melibatkan kedaulatan udara kita iaitu kapal terbang MAS MH370 dan MH17 yang masih tidak diberikan jawapan yang memuaskan berkenaan hal sebenar kejadian.

Walau apa pun jawapannya yang pasti Malaysia sudah berada dalam radar geopolitik kuasa besar dunia khususnya Amerika Syarikat. Ditambah lagi dengan petisyen yang meminta campur tangan White House ke atas kes mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim, bekas ketua pembangkang negara.

Dalam keadaan sebegini, sedikit kesilapan yang boleh membuka retak pertahanan negara (chink in the armour) boleh mencetuskan krisis kedaulatan negara baik berbentuk ekonomi dan lebih bahaya politik yang mana 1MDB berpotensi untuk dijadikan retak yang menanti belah kepada sabotaj ekonomi seperti yang telah berlaku ke atas Argentina dan negara-negara Afrika.

Persoalan dan senario ini hanya terpakai kalau mana kita sendiri mengizinkan 1MDB untuk DIGAGALKAN dengan menghalang hutangnya diselesaikan oleh kita sendiri iaitu kerajaan Malaysia dengan cara membuka ruang untuk musuh-musuh negara (enemies of the state) mengambil kesempatan ke atas peluang dan ruang yang kita sendiri buka dan gagal untuk kesan kerana EGO POLITIK KEPARTIAN.


Jalan keluar dan cara menanganinya krisis 1MDB

                               

Daripada penjelasan di atas kita sedar bahawa kritikan dan siri-siri pelondehan semata-mata belum cukup menjaminkan masalah ini betul-betul dapat ditangani dan diselesaikan.

Kita juga harus jelas bahawa serangan bermotifkan politik kepartian semata-mata akan menghijab usaha dan misi paling mustahak dan terdesak iaitu menyelamatkan ASET 1MDB seterusnya menutup ruang-ruang yang boleh melemahkan kedaulatan negara.

Dalam usaha menyelamatkan aset 1MDB, kita harus menerima hakikat bahawa dalam jangka masa pendek dan terdekat, sebarang usaha mengurus beban hutang 1MDB akan tetap membawa kepada kerugian nilai.

Antara perancangan awal pihak pengurusan 1MDB untuk mengurus krisis aliran tunai 1MDB dan pengurusan hutang ialah dengan ‘mengapungkan’ (float) pegangan syarikat (shares) melalui pengluaran Tawaran Awam Awal atau lebih dikenali sebagai “Initial Public Offering” (IPO). 

Dengan adanya IPO, 1MDB akan dapat mengisi kantung perbendaharaanya dengan modal yang baru (fresh capital) seterusnya menjadikan 1MDB kurang terdedah kepada masalah aliran tunai.

Tapi kita harus tahu bahawa IPO selalunya ditawarkan oleh syarikat yang benar-benar punya potensi untuk bergerak ke hadapan, bukan syarikat yang lemah dan sarat dengan beban hutang.

IPO hanya boleh ditawarkan kalau mana syarikat tersebut terbukti ada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil (income generation). Kalau tidak mampu, apa guna IPO ini dilanggan kerana para pelabur inginkan pulangan yang setimpal atau lebih.

Sepertinya Alibaba yang tawarkan IPO atau senaraikan (listing) di bursa saham New York Stock Exchange (NYSE) tahun lalu yang berjaya meraih US$ 21.8 bilion - IPO terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat.

Kita semua tahu 1MDB dengan pendedahan-pendedahan yang dibuat saban hari ini, kalaupun seperti dirancang dari awal iaitu menawarkan IPO buat sayap perniaagan tenaganya iaitu Edra Energy, adalah agak sukar untuk 1MDB menarik minat pelabur dari dalam malah luar negara. Risikonya pulangannya tinggi dan dilihat tidak menarik.

Malah bukan itu saja cabarannya, IPO tenaga 1MDB ini juga tidak menjamin akan kemampuan nilai yang diperolehi daripada IPO tersebut untuk mengurus semula beban hutang dan aliran tunai 1MDB.

Seperti yang dijelaskan oleh Tony Pua dalam posting Facebooknya, kalaupun 1MDB dapat menyenaraikan Edra Energy, ianya belum tentu berjaya mendapat pelaburan yang munasabah dan cukup untuk membayar balik hutang dalam masa terdekat.


Terima kasih Tony Pua tapi kamu tak berikan penyelesaian sebaliknya hanya seronok membantai.


Ada risiko yang amat besar berhubung dengan IPO.

Bila kita senaraikan saja syarikat dengan tawaran IPO ke dalam Pasaran Saham, kita secara harfiahnya membuka seluas-luasnya syarikat itu kepada peluang dan  sekaligus ancaman/risiko (opportunities and risk).

Selalunya ada TIGA golongan yang akan melanggani IPO:

(1) Institusi dana awam seperti Khazanah Nasional, Tabung Haji, EPF, KWAP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) dan mana-mana badan yang punya dana yang besar.
(2) Institusi dana antarabangsa seperti Temasek dari Singapura, kumpulan wang  simpanan pekerja dari UK, US, "Vulture Fund", Hedge Fund, syarikat-syarikat insurans gergasi etc. 
(3)  Pelabur runcit (retail investors) atau orang kebanyakan (MITS - Men in The Streets)

Kalau kita setuju dengan Rafizi (yang nak saman pengurusan KWAP yang telah melabur dalam anak syarikat 1MDB) dan momokan puak pembangkang yang hanya melihat dari satu sudut yang sempit dengan tidak mengizinkan IPO 1MDB dilanggan (baca: bailout) oleh institusi dana di Malaysia seperti EPF, KWAP, Tabung Haji, LTAT yang dikatakan "DUIT RAKYAT",  maka bersiap sedialah 1MDB akan jatuh ke tangan pelabur jenis (2) dan (3) yang mana ANCAMAN dan RISIKO yang terdedah kepada golongan asing samada berbentuk institusi atau orang perseorangan yang mungkin terdiri daripada golongan pelabur jenis "Vulture Fund".

Mereka boleh saja menyamar dengan membuka syarikat di Malaysia dan menggunakan orang tempatan untuk melabur bagi pihak mereka. Ada banyak cara untuk lakukannya!

Puak mereka yang hanya tahu mengkritik dan tidak menawarkan penyelesaian kecuali usaha untuk menghalang Institusi Dana tempatan seperti Khazanah, Tabung Haji, LTAT, EPF dan KWAP daripada melanggani IPO 1MDB yang nazak atas alasan "duit rakyat", sejauh mana mereka bersedia untuk kita lepaskan penguasaan majoriti ke atas pengurusan Edra Energy dibawah 1MDB?

IPO 1MDB melalui Edra Energy ini juga bakal berhadapan dengan beberapa peruntukan perundangan yang telah digariskan oleh Kementerian Kewangan dan Suruhanja Sekuriti Malaysia (Securities Commission) dan juga syarat yang diletakkan oleh panel pelabur yang melibatkan cara Institusi Dana tempatan. Antara halangannya ialah:


(1)  Had pelaburan ke atas sektor tertentu (sectoral limit). 
Badan-badan seperti LTAT, Tabung Haji sudah diberi garis panduan yang ketat dalam panel pelaburan (investment panel) masing-masing bahawa pelaburan yang ingin dibuat haruslah bersifat berserakan agar kadar pendedahan risiko pelaburan (investment risk exposure) dapat dikurangkan. Dalam erti kata lain, jangan letak semua telur dalam satu bakul (do not put all the eggs in one basket) untuk elak semuanya pecah kalau mana satu-satu sektor pelaburan itu dilanda masalah. 
Contoh: kalau mana KWAP sudah ada pelaburan dalam sektor tenaga, katakanlah pelaburan dalam syarikat janakuasa Malakoff, dan pelaburannya itu pula sudah mencapai hadnya, maka KWAP tidak boleh melabur atau melanggan mana-mana IPO yang dikeluarkan oleh syarikat tenaga yang lain. 

(2) Had pelaburan tunggal ke atas entitit tertentu (single investee limit). 
Institusi dana tempatan juga punya panduan yang ketat untuk tidak melabur ke dalam mana-mana entiti melampaui had yang diizinkan.
Contoh: Katakanlah had pelaburan EPF ke atas syarikat minyak PETRONAS hanya RM200 juta, maka EPF tidak boleh melabur lebih daripada itu. Antara sebab syarat ini diletakkan ialah agar peluang untuk melabur dapat dilakukan dan dikongsi denga pelabur institusi dana yang lain.

Di sini cabaran yang memerlukan badan-badan penguatkuasa (regulators) seperti Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara termasuklah Kementerian Kewangan untuk bertindak bijak, waras dalam mengurus krisis ini.

Kita harus ingat kemampuan untuk 1MDB membayar balik hutang -- baik asas dan juga bunganya -- agar ianya tidak jatuh muflis (bankrupt) sehingga terpaksa kehilangan aset, ianya amat bergantung kepada sejauh mana IPO Edra Energy itu dapat meraih pelaburan dan langganan yang amat besar nilainya.

Dan sekali lagi kita harus bertanya kepada kerajaan, pembangkan dan rakyat Malaysia: siapakah ancaman dan risiko terbesar yang akan kita hadapi melalui krisis 1MDB? Adakah kumpula penyanggak hutang "Vulture Fund" yang sedang menangguk di air yang keruh atau kita rakyat Malaysia yang bersedia untuk "melaburkan" duit kita (baca: bailout) ke atas 1MDB demi menyelamatkan aset kita yang amat-amat penting itu?

Kita juga, sekali lagi saya peringatkan harus jelas bahawa di saat ini episod salah-menyalahkan hendaklah kita letak ketepi dahulu dan harus jelas dan faham bahawa kita bukan ingin selamatkan mereka yang bersalah tetapi ASET dan NEGARA daripada dijadikan umpan untuk penjajahan bentuk baru.

Kerajaan Malaysia yang berdaulat harus menjadi PENJAMIN kepada hutang 1MDB atau KITA RAKYAT MALAYSIA akan bukan saja hilang aset malah terdedah kepada campur tangan asing seperti di Argentina dan negara-negara yang sudah disambar Dana Burung Bangkai.

Persoalan dan senario ini hanya terpakai kalau mana kita sendiri mengizinkan 1MDB untuk DIGAGALKAN dengan menghalang hutangnya diselesaikan oleh kita sendiri iaitu kerajaan Malaysia dengan cara membuka ruang untuk musuh-musuh negara (enemies of the state) mengambil kesempatan ke atas peluang dan ruang yang kita sendiri buka dan gagal untuk kesan kerana EGO POLITIK KEPARTIAN.

Apportioning of blame must come later. We are not saving the people who are guilty. Saving 1MDB it's not a winning game. Both ways will still incur losses. Both ways require saving institutions to take part. It's a matter of the depth of the losses. 

Like saving the injured accident victim. He may lose his leg or arm (eventually replaced by prosthetics) to save his life! So too 1MDB, THERE WILL BE SOME PAIN!


Baik saya mahu selamatkan 1MDB! Jadi bagaimana? Apa risikonya?

Tahniah kerana anda berjaya tiba ke bahagian ini dengan penuh sabar. Saya harap anda berfikir sebagai seorang negarawan, bukan politikus yang sibuk mencari salah dan niat untuk "score brownie points" dan berperangai "schadenfreude" (seronok melihat kesengsaraan orang lain). 

Soalan penting yang kita semua perlu fikirkan: bagaimana kita hendak pastikan IPO Edra Energy itu benar-benar mempunyai potensi yang besar dalam menjana pendapatan yang lumayan untuk satu tempoh yang lama agar pelaburan rakyat Malaysia melalui institusi dana tidak mengalami kerugian?

Cara #1:

Di samping aset janakuasa tradisional, antara cara untuk meningkatkan nilai IPO Edra Energy dan juga menjana aliran tunai yang stabil ialah dengan membawa masuk projek nuklear sebagai janakuasa untuk Edra Energy.

Tempoh kosensi nuklear jauh lebih lama daripada penjanakuasa bebas (IPP) yang biasa dan ianya tidak dipengaruhi dengan harga minyak dan gas dunia yang senantiasa berubah-ubah. Pendek kata, dengan adanya janakuasa nuklear kita dapat menjajikan nilai IPO Edra Energy dan 1MDB (IPO valuation) pada tahap yang tinggi seterusnya menarik pelaburan yang besar kerana "prospect" jangka panjang yang sangat baik buat para pelabur.

Ada juga yang akan bertanya bagaimana pula kita nak biayai projek nuklear yang sememangnya amat mahal? Itu pun jangan risau kerana model pendanaan projek nuklear secara usahasama (partnership) sudah pun diamalkan oleh contohnya ROSATOM yang merupakan syarikat nuklear Rusia dengan model "build-own-operate" (BOO). 

Teka negara mana yang telah membuat usahama ini? Cara #2:

1MDB ialah sejenis syarikat pembangunan strategik negara (strategic development company) yang ada mirip dengan Khazanah Nasional. Maka tidaklah pelik kalau mana dalam keadaan tenat sebegini untuk 1MDB minta pertolongan daripada Khazanah.

Lagipun kedua-dua entiti ini dipengerusikan dari atas oleh Perdana Menteri sendiri yang mana dalam 1MDB beliau ialah pengerusi kepada lembaga penasihat (chairman of board of advisors) manakalah dalam Khazanah pula, Dato' Seri Najib ialah pengerusi lembaga pengarah (chairman of board of directors) dan kedua-dua entiti ini mendapat jaminan daripada MOF Inc. yang juga dipimpin oleh Dato' Seri Najib selaku  Menteri Kewangan.

Apa yang boleh dibuat oleh Khazanah? Khazanah sebagai anchor untuk ambil alih aset 1MDB.

Kemudian lancarkan bon dengan matlamat yang digariskan sebagai "usaha untuk menyelamatkan aset yang tenat tetapi mempunyai potensi peningkatan sangat besar" (securing distress assets with lot of upside potential).

Untuk 1MDB sudah tentu asetnya berpotensi besar iaitu tanah Tun Razak Exchange dan juga loji janakuasa.

Kedua-dua cara di atas hendaklah dibuat dengan SYARAT YANG JELAS iaitu:

"Penyenaraian 1MDB melalui tawaran IPO dibuat untuk menyelamatkan aset-aset yang tenat BUKAN untuk menyelamatkan kapal karam 1MDB semata-mata, BUKAN untuk cari duit dan buat untung atas angin dan paling penting untuk MENDAPATKAN SEMULA ASET-ASET tersebut daripada berhadapan dengan sitaan (foreclosure). Sebarang keuntungan yang diperolehi daripada usaha ini akan dikongsi secara telus kepada  semua pelanggan (subscriber) yang terdiri daripada MAJORITI institusi dana tempatan khususnya dan pelanggan awam lain amnya."

Harus diingat juga bahawa kadar kenaikan hutang 1MDB haruslah tidak melebihi kadar penjanaan pendapatannya kerana ianya akan menyukarkan pengurusan hutang. Maka IPO Edra Energy ini benar-benar perlu jana pulangan dengan banyak dalam jangka masa yang cepat pada masa yang sama punya tempoh operasi yang panjang.

Sebaik sahaja ianya dapat - Insha-Allah - diselesaikan dengan melangsaikan hutang-hutang tertunggak 1MDB, penyenaraian ini juga perlu merancang "exit strategy" (strategi untuk keluar daripada penyenaraian) yang mana pelaburan-pelaburan awal tadi dipulangkan semula kepada para pelabur dan pelanggan.

Ringkasnya, selepas kita selamatkan 1MDB daripada jatuh muflis, kita terus tutup (wind down) dan pulangkan balik duit rakyat dan kerajaan kepada tabung dan institusi dana masing-masing dan kalau ada rezeki tambahan, dapat keuntungan daripadanya.

Betul ke boleh buat?

Insha-Allah, boleh buat walaupun politikus seperti Rafizi dan Tony Pua tak percaya. 

Kenapa? Sebab ianya pernah dilakukan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional sebelum ini!

Silalah lihat kembali bagaimana kes Tabung Haji pada tahun2002 yang mengalami krisis dalam pelaburan kelapa sawit di Riau. Ianya telah pun berjaya diselamatkan malah dapat juga menjana keuntungan melalui penyenaraian TH Plantations di Bursa Malaysia. Kerugian di atas kertas (paper loss) akibat "asset shuffling" akhirnya berjaya juga ditukar menjadi keuntungan yang sebenar (real profit) yang mana kemudiannya Tabung Haji dapat menjual ladang kelapa sawit dan mendapat semua nilai pelaburan yang rugi. 

Sama juga dengan 1MDB. Selesai semua hutang, aset dah bertukar tangan kepada entiti yang lebih layak memegangnya seperti Khazanah maka ianya perlu dijual semula untuk dapatkan semula pelaburan awal yang digunakan untuk elak 1MDB daripada default hutang dan foreclosure.

Ini belum kita lihat bagaimana Tun Dr Mahathir melalui penasihat khas ekonominya ketika itu Tan Sri Nor Mohamed Yakcop bersama pasukannya yang banyak membantu menyelesaikan krisis mata wang dan juga cabaran menaikkan semula ekonomi negara. 

Banyak daripada kerja-kerja penstrukturam semula hutang dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan yang rugi (GLC) dibuat melalui wahana tugas khas (special purpose vehicle [SPV]) seperti Pengurusan Danaharta Nasional Bhd (Danaharta) dan juga Danamodal Nasional Bhd (Danamodal).

Akta dibuat. Kerajaan masukkan duit (pump money) bila dah perkemas, susun dan cantikkan syarikat-syarikat bermasalah (contoh macam rangkaian media seperti Renong, Time Engineering, Perwaja, Crest Petroleum, juga TV3, NSTP yang telah disusun-rangkum menjadi konglomerat Media Prima) dijual semula dan kerajaan dapat balik duit pinjaman berserta keuntungan.

Kesemua usaha ini tidak melibatkan LANGSUNG bantuan dan campur tangan kuasa asing yang sememangnya mahu membantu dengan ulterior motive seperti Vulture Fund. Walaupun dikatakan bailout, tiada satu syarikat syarikat strategic negara jatuh ditangan luar! We must understand that a bailout is a consequence of any action of saving!Gambar yang menghantui rakyat Indonesia. Pada 1998, Pengarah Urusan IMF, Michael Camdessus melihat Presiden Suharto menandatangani pakej pinjaman baru (bailout package) yang memaksa Indonesia menstruktur semula dasar ekonomi negara yang tidak berpihak kepada rakyat.


Alhamdulillah Malaysia dapat bangun semula daripada kemelut krisis kewangan dan ekonomi pada masa yang sama melindungi kedaulatan negara kita daripada cengkaman IMF dan Bank Dunia berserta proksi-proksi mereka yang lain yang malangnya telah berjaya mencengkam Indonesia melalui "Structural Adjustment Program" (SAP) itu.

Kesimpulan

Ya 1MDB boleh dan wajib diselamatkan demi melindungi kedaulatan negara dalam apa jua bentuk dan ancaman khususnya ancama berupa geopolitik.

Selesai saja hal ini maka kita boleh fikir bagaimana untuk menghukum pihak yang bersalah.

Yang pasti bak kata dalam Bahasa Inggeris: some heads will roll. 

Just like the accident scenario at the beginning of this article, the blameworthy will receive punishments in the form of criminal and/or civil judgments.